Voorbereidingen aanvraag Anbi status

Stichting Zorgkringloop is bezig met de aanvraag voor een ANBI-status.
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.
Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden zoals het publiceren van het jaarverslag en het beleidsplan.
Dit wordt zo snel mogelijk op de site geplaatst.

Als een stichting een ANBI is, zullen sommige donateurs makkelijker geven, want: Giften van donateurs aan ANBI’s tellen mee voor de giftenaftrek van de inkomstenbelasting.

zodra hier meer bekend over is zullen we dit op de website vermelden